Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż drzew - Tarnowiec

OGŁOSZENIE
trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 740 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 23 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 54,43 m3, cena wywoławcza wynosi 1 500,00zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 20 września 2019 r. o godzinie 10:00.