Stosowanie i prowadzenie planu nawożenia azotem

Informacja dotycząca stosowania i prowadzenia przez Rolnika planu nawożenia azotem.