^ Idź do góry
facebook

"Uczeń na Wsi" - Nabór wniosków

Gmina Tarnowiec  bierze udział w pilotażowym programie „Uczeń na wsi”. Program ma na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Gminy wiejskie. Program ten realizowanym jest przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko –wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie, gminy miejsko – wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
W okresie od 1 do 30 września 2008r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniom, będącym osobami niepełnosprawnymi z ważnym orzeczeniem, zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowiec.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
Termin składania wniosków na rok szkolny 2008/2009 upływa 30 września 2008r. Informacje można również uzyskać pod nr tel. 013 4436936 Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.  związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament)
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),
3. dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1 w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - 4.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia.
 
 
Załączniki:

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

  Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Powszechny Spis Rolny 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne

Airly - Jakość powietrza


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że dnia 23.02.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią. Przerwa wystąpi w miejscowości Tarnowiec, Dobrucowa, Sądkowa i Roztoki. Za utrudnienia przepraszamy.

 • III Przetarg na sprzedaż drzew

  Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach nr 73 i 147 zlokalizowanych w miejscowości Roztoki w ilości 2 sztuk

 • Opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na drogach, odpady komunalne mogą zostać zabrane z opóźnieniem.

 • Informacja

  GPGK w Tarnowcu informuje, że 24 grudnia 2020 r. tj. (czwartek - wigilia) jest dniem wolnym od pracy.

 • Podawanie stanów liczników

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców posiadających liczniki na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o pilne przekazywanie rzeczywistych odczytów liczników do dnia 18.12.2020 r. w celu wystawienia faktury za IV kwartał 2020 r.

Sport

Mapa-kontakt