Kanalizacja - rozpoczęcie budowy

Wójt Gminy Tarnowiec informuje mieszkańców wsi Tarnowiec i Sądkowa, że dnia 7 sierpnia br. nastąpi rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowiec oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi Sądkowa.

Rozpoczęcie budowy polegać będzie na wytyczeniu przez geodetów przebiegów tras kanalizacji na terenie Tarnowca, trasy wodociągu do zaopatrzenia oczyszczalni wodę, zasilania w energię elektryczną oczyszczalni i budowa drogi dojazdowej na terenie wsi Sądkowa.

W związku z tym prosimy o nie utrudnianie przy prowadzeniu prac geodezyjnych jak również o nie usuwanie palików wytyczonych tras.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Urzędu Gminy Tarnowiec tel. 134436927, 134436924 lub do członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Tarnowcu.

Krzysztof Szajnicki
Wójt Gminy