Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w żłobku

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Tarnowcu
38 – 204 Tarnowiec 42
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu (4 etaty).

Oferty należy składać w gabinecie dyrektora budynek Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w terminie 7 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu".