Biblioteka zbliża sąsiadów

z BLISKO

Nasza biblioteka otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu “Biblioteka zbliża sąsiadów” w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ.

Program realizujemy w katach 2022 i 2023.

Poprzez szkolenia, warsztaty i inicjatywy lokalne chcemy budować i wzmacniać lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju czytelnictwa i udziału w kulturze w naszej miejscowości

Nasze wydawnictwa z 2022 r.

PARTNERZY

PROGRAMU

PROGRAMY

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status