COVID-19

 

 

 

 

 

Zasady

obowiązujące użytkowników Biblioteki w Tarnowcu w trakcie epidemii COVID-19

 

 

Aktualizacja 11042021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem PRM8 kwietnia 2021 r. przedłużamy obostrzenia do 18 kwietnia 2021 r.

AKTUALIZACJA: 22-03-2021 r.

Zarządzenie_2021_03_22   w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz polecenia wykonywania pracy.

Załącznik do Zarządzenia z dnia 22.03.2021  Dyrektora GBP w Tarnowcu

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, obejmującymi ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu i jej filie w Gliniku Polskim i Łubnie Szlacheckim począwszy od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. będzie działać na zmienionych zasadach.

Procedura wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz:

 • czytelnik zamawia wybrane publikacje w formie:

              – telefonicznie:

                        134255005 (Tarnowiec),

                        134255006 (Glinik Polski),

                        134255007 (Łubno Szlacheckie)

              – e-mailowo: gbp.tarnowiec@gmail.com

              – katalog on-line na stronie bibliotekatarnowiec.pl po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika.

 • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
 • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
 • o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera
 • ewentualnie zwroty czytelnik zostawia w przygotowanych do tego celu pojemnikach w celu kwarantanny

Dodatkowo biblioteka podejmuje następujące działania na rzecz użytkowników:

– wprowadzenie większego limitu wypożyczanych egzemplarzy,

– przedłużenie okresu wypożyczenia,

 

Dni i godziny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian.

 

 

 

12-10-2020 r.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Rekomendowane jest podtrzymywanie trybu pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczania bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Wypożyczalnie i czytelnie

Podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych biblioteki obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic, ew. przy pomocy odzieży lub jej części oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.

Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie przerw w trakcie otwarcia czytelni obejmujących wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg. Ponadto rekomenduje dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.

Biblioteka Narodowa zachęca biblioteki do rozwijania kontaktu z czytelnikami poprzez internet (strona www biblioteki, media społecznościowe, komunikatory, telefon), utrzymywania dogodnych godzin otwarcia biblioteki w celu podtrzymania wypożyczeń publikacji do domu. Warto również rozważyć wprowadzenie usługi „Książka na telefon” dla osób starszych lub niepełnosprawnych (dowóz książek musi odbywać się z zachowaniem rygorów sanitarnych), zakup książkomatu i wrzutni działających całodobowo oraz usługę rejestracji nowych czytelników poprzez wideorozmowę.

Mimo ograniczeń epidemicznych biblioteki powinny działać w zakresie możliwym do realizacji w reżimie sanitarnym. Jednym z długofalowych ryzyk jest zerwanie kontaktu biblioteki z czytelnikami oraz uznanie przez organizatorów małej przydatności biblioteki dla społeczności, dla której biblioteka została powołana.

Dodatkowe obostrzenia

W związku z wprowadzeniem od soboty 10 października 2020 roku strefy żółtej w całym kraju i z wyznaczeniem odrębnych powiatów znajdujących się w strefie czerwonej, Biblioteka Narodowa przypomina o obowiązku zastosowania się do przepisów opublikowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wolny dostęp do księgozbioru

Wirus dość krótko utrzymuje się na papierze i kartonie. Jeśli nie ma lokalnie znaczącego wzrostu zachorowań i zostaną zachowane zasady reżimu sanitarnego – w tym konieczność zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego (także między regałami) – można zezwolić na wolny dostęp do księgozbioru. Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie trzeba poddawać książek z wolnego dostępu kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.

Odmiennie należy czynić z książkami, które zostały wypożyczone do domu. O ile bibliotekarz ma gwarancję dezynfekcji rąk przez czytelnika dotykającego książki z wolnego dostępu (obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki) o tyle nie wie, kto dotykał książek wypożyczonych do domu. Zatem okres 3 dni kwarantanny książek wypożyczanych do domu jest zalecany.

Do czasu wygaśnięcia pandemii Biblioteka Narodowa rekomenduje rezygnację z prenumeraty dzienników i tygodników papierowych oraz zaleca ich prenumeratę cyfrową.

Dostęp do zbiorów on-line

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

Kwarantanna dla zbiorów

Biblioteka Narodowa rekomenduje poddawanie kwarantannie zbiorów zwracanych przez użytkowników do biblioteki na okres 3 dni. Należy pamiętać, że choć książki są papierowe, to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje znacznie dłużej niż na papierze. W związku z tym wirus na okładce książki przetrwa tak długo, jak na powierzchniach plastikowych.

Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.

Przypominamy, że po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.

Organizacja imprez, spotkań i zebrań

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogranicza na terenie całego kraju liczbę uczestników zgromadzeń do 150 osób. W przypadku imprez, spotkań i zebrań dla powiatów oznaczonych kolorem czerwonym do 50 osób i żółtym do 100 osób.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem lub liczba ich wyraźnie spada. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach. BN zachęca biblioteki do organizowania wydarzeń tylko w formie on-line, intensywnego kontaktu z czytelnikami poprzez internet lub telefon oraz ograniczenie działalności bibliotek do wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień w czytelniach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

04-05-2020 r.

Zasady obowiązujące użytkowników Biblioteki w Tarnowcu w trakcie epidemii COVID-19

1. Czytelnicy, którzy chcą zwrócić bądź wypożyczyć nasze zbiory muszą przebywać w Bibliotece w maseczce.
2. Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.
3. Przed wejściem do Biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce i własne rękawiczki płynem dezynfekującym.
4. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika.
telefonicznie pod numerem 13 42 55 005 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika.
– zbiory można również wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece. Książki podaje bibliotekarz
5. Przed biurkiem może przebywać jeden czytelnik. Odstęp pomiędzy osobami może wynosić min 2 metry.
6. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika plastikowego umieszczonego przed biurkiem.
7. Rezygnujemy z następujących usług we wszystkich naszych palcówkach:
– świadczenia usług ksero,
– dostępu do internetu dla czytelników,
– udostępniania toalet czytelnikom,
– przyjmowania darów od czytelników,
– korzystania ze zbiorów na miejscu,
8. Zalecamy korzystanie z katalogu Online.
9. Wszystkie zbiory po powrocie do Biblioteki zostaną poddane kwarantannie i dezynfekcji. Kwarantanna będzie trwała 14 dni.
10. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie wyłącznie Biblioteka główna w Tarnowcu w godz. od 10:30-12:30 oraz od 13:00 do 15:00. Do odwołania pozostają zamknięte file w Łubnie Szlacheckim i Gliniku Polskim.
11. Czytelnik niestosujący się do ww. wytycznych trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
12. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

 

Zalecamy na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej. W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem, prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby konieczności zmian w procedurach będziemy reagowali natychmiast.

Wacław Kozdrój, Dyrektor GBP w Tarnowcu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status