W dniu 11 listopada 2011r. Pan Piotr Musiał z Czeluśnicy obchodził uroczystość 100 – lecia urodzin.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Jubilata w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Czeluśnicy.

W dalszej części w otoczeniu rodziny, wśród zaproszonych gości świętowano ten wspaniały Jubileusz w miejscowej restauracji „Rubikon”. Uroczystość uświetniła przepiękna wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Marty i Jana Radoniów. Nie zabrakło także wierszy dedykowanych Jubilatowi w wykonaniu prawnuków.

W uroczystości wzięli udział: Ks. Proboszcz Roman Niedziela, Pan Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Przewodniczący Rady Gminy w Tarnowcu Pan Tadeusz Śmietana oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowcu Wiktor Barański. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle reprezentował Pan Kierownik Jan Konieczny.

Dostojny Jubilat otrzymał od gości kwiaty, prezenty oraz moc wspaniałych i gorących życzeń na dalsze lata życia.

Pan Wójt Gminy Tarnowiec w liście skierowanym do Jubilata napisał:

Z okazji jubileuszu setnych urodzin,

w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowiec,

składamy Panu serdeczne gratulacje i życzenia.

Niech kolejne lata życia upływają w nieustającym zdrowiu, spokoju

i pogodzie ducha,

a codzienność niech będzie wypełniona

wieloma radosnymi chwilami w gronie najbliższych

Z poważaniem
Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wojcik

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


Życiorys:

Musiał Piotr urodził się 12 listopada 1911 roku w Roztokach w rodzinie wielodzietnej. Jako młody chłopiec podjął pracę na Kopalni Nafty w Roztokach jako kowal monter.

Do służby wojskowej został powołany 2 marca 1935 roku. 6 października 1935 roku przydzielono go do szkoły podoficerskiej. Szkołę tę ukończył 16 marca 1936 roku i otrzymał stopień starszego strzelca. 25 września 1936 roku został przeniesiony do rezerwy. W czasie odbywania służby wydelegowano go na pogrzeb Józefa Piłsudskiego do Krakowa.

8 lipca 1937 roku powołano go na trzytygodniowe ćwiczenia wojskowe. Ponowne ćwiczenia, tym razem sześciotygodniowe odbył 10 sierpnia 1938 roku. Był to czas zamieszek Polsko-Czeskich. W tym okresie został mianowany do stopnia kaprala.

W 1938 roku po ukończeniu kursów strażackich (zaświadczenia o ukończonych kursach w galerii) i wojskowych przy Kopalni Roztoki, prowadził naukę i szkolenia młodych chłopców w dziedzinie przysposobienia wojskowego i strzelania.

11 lipca 1939 roku został powołany na ćwiczenia odbywające się na granicy Śląsko-Niemieckiej. Był to bardzo gorący czas. Mówiło się już o wojnie i rzeczywiście pod koniec sierpnia dochodziło już do pojedynczych starć z Niemcami.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Niemcy uderzyły na Polskę. Jako podoficer i dowódca drużyny w stopniu kaprala wraz ze swoją jednostką walczył z Niemcami. Zostali jednak rozbici i dostali się do niewoli w Łańcucie. Gdy ładowano ich do pociągu udało mu się uciec. Wrócił do domu, jednak musiał się ukrywać. Był poszukiwany przez Niemców, ponieważ doniesiono na niego, gdyż uczył przysposobienia wojskowego. W domu często odbywała się rewizja. Gestapo aresztowało jego żonę i małą córeczkę. Dzięki pewnej osobie mającej kontakty z Niemcami szczęśliwie zostały uwolnione.

Jako cywil walczył z Niemcami i przynależał do Armii Krajowej. W 1995 roku Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej nadały mu stopień sierżanta.

Jeszcze raz gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dobrego zdrowia oraz aby każdy dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.

044.JPG100_8205.JPG117.JPG100_8250.JPG100_8244.JPG081.JPGswiadectwo_2.jpgswiadectwo.jpg100_8203.JPG003.JPG088.JPG108.JPG120.JPG017.JPG010.JPG006.JPG100_8217.JPG100_8221.JPG100_8237.JPGswiadectwo3.jpg111.JPG087.JPG100_8226.JPG009.JPG126.JPG100_8247.JPG049.JPG100_8211.JPG100_8234.JPG093.JPG