W dniu 22 marca 2012 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią czy ratownictwem. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Czeluśnicy, Glinika Polskiego, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Wrocanki, oraz gimnazjum z Łubna Szlacheckiego, Tarnowca i Umieszcza.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 20 uczniów ze szkół podstawowych i 9 uczniów z gimnazjum.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała trzyosobowa komisja w składzie:

 • Przewodniczący – st. bryg. Wiesław Latoszek
  Sekretarz – mł. bryg. Ireneusz Zagurski
  Członek – Witor Barański
  Członek – Bartłomiej Smyka
  Członek – mgr Stanisław Cichoń

Turniej rozpoczął Pan Prezes Oddziału Gminnego ZOSP Wiktor Barański witając uczestników turnieju, opiekunów oraz jurorów. Następnie przewodniczący zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej i części ustnej. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie czekał na nich druh Aleksander Radoń, który prezentował sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Do części drugiej rozgrywek finałowych z młodszej grupy wiekowej zakwalifikowało się sześć osób i cztery osoby ze starszej grupy wiekowej.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

I grupa wiekowa - (szkoły podstawowe)

 1. I miejsce Przemysław Sysoł – SP Łajscach
 2. II miejsce Grzegorz Gierlasiński – SP w Łubnie Szlacheckim
 3. III miejsce Tomasz Mirocha – SP w Czeluśnicy
 4. IV miejsce Jarosław Wiśniowski – SP Gliniku Polskim
 5. V miejsce Maciej Śmiech – SP w Łajscach

II grupa wiekowa - (gimnazja)

 1. I miejsce Daniel Stryczniewicz – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim
 2. II miejsce Łukasz Jedziniak – Gimnazjum w Umieszczu
 3. III miejsce Radosław Michalik – Gimnazjum w Umieszczu
 4. IV miejsce Katarzyna Musiał – Gimnazjum w Tarnowcu

W eliminacjach powiatowych Gminę Tarnowiec będą prezentowali następujący uczniowie:

 1. I grupa wiekowa - Przemysław Sysoł – SP Łajscach
 2. II grupa wiekowa - Daniel Stryczniewicz – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

Są to uczniowie, którzy w swych grupach zajęli I miejsce.

Pan Wiktor Barański podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody. Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Bogusław Wójcik pogratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom. Zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników oraz dużą frekwencję, która świadczy o dogłębnym zrozumieniu problematyki, służącej popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nadmienić należy, że organizatorzy turnieju nie zapomnieli o poczęstunku dla młodzieży. Dziękuję również Panom Jurorom oraz Opiekunom z poszczególnych szkół za doskonałe przygotowanie uczniów i samym uczestnikom za chęć nauki i zdrowe współzawodnictwo. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu , Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu wraz z Wójtem Gminy Tarnowiec Bogusławem Wójcikiem. Nagrody i statuetki, ufundowane przez Wójta Gminy Tarnowiec, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP-RP w Tarnowcu, Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, zostały wręczone przez Wójta Gminy Tarnowiec Bogusława Wójcika, Wiktora Barańskiego prezesa gminnego ZOSP-RP w Tarnowcu i st. bryg. Wiesława Latoszka, komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Koordynatorami turnieju tak jak w poprzednich latach był Stanisław Cichoń.

Organizatorzy turnieju.

DSC05837.JPGDSC05842.JPGDSC05834.JPGDSC05844.JPGDSC05881.JPGDSC_0276.JPGDSC_0282.JPGDSC05851.JPGDSC05847.JPGDSC_0280.JPGDSC05874.JPGDSC05871.JPGDSC05835.JPGDSC05856.JPGDSC05866.JPGDSC_0247.JPGDSC05845.JPGDSC05853.JPGDSC_0248.JPGDSC05865.JPGDSC05870.JPGDSC05869.JPGDSC05876.JPGDSC_0259.JPGDSC_0299.JPGDSC_0286.JPGDSC_0254.JPGDSC_0246.JPGDSC05862.JPGDSC05867.JPGDSC05858.JPGDSC05836.JPGDSC_0239.JPGDSC05883.JPGDSC_0274.JPGDSC05859.JPGDSC05878.JPGDSC05850.JPGDSC_0253.JPGDSC_0291.JPGDSC_0238.JPGDSC_0271.JPGDSC05861.JPGDSC05864.JPGDSC05873.JPGDSC_0269.JPGDSC05880.JPGDSC05849.JPGDSC05852.JPGDSC_0236.JPGDSC05863.JPGDSC_0268.JPGDSC_0273.JPGDSC_0264.JPGDSC_0283.JPGDSC05860.JPG