„TVP S. A. Oddział w Rzeszowie ustanowiła nagrodę „Złotego Lwa Podkarpackiego”. Ma być najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na Podkarpaciu promującym postawy osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorczością i konsekwencją działania w pokonywaniu trudności i barier oraz przełamywaniu schematów myślenia zmieniają oblicze Podkarpacia i Polski. Ma wspierać, doceniać i promować osoby, które aktywnie, skutecznie i z poszanowaniem zasad etyki przyczyniają się do rozwoju województwa.

Nagroda w formie statuetki złotego lwa podkarpackiego, ma mieć charakter prestiżowy i honorowy. Będzie przyznawana przez kapitułę w 3 kategoriach: osobowość roku, osiągnięcia gospodarcze i naukowe. Co roku, za rok poprzedni.

Głos na własnego, niezależnego od decyzji kapituły, „Złotego Lwa Podkarpackiego” będą mogli oddać również widzowie, czytelnicy i internauci poprzez głosowanie na stronie na stronie www.tvp.pl/rzeszow lub na kuponach zamieszczonych w czasopismach lokalnych: „Echo Rzeszowa”, „Korso”, „Korso Kolbuszowskie”, „Nasz Dom Rzeszów”, „Nowe Podkarpacie”, „Obserwator Lokalny”, „Sztafeta” i „Życie Podkarpackie”.

Na członków kapituły zgłoszone zostały osoby o uznanym autorytecie społecznym, naukowym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym itp. Wśród nich znajdują się m.in. znaleźć rektorzy i profesorowie wyższych uczelni.”

Powyższa informacja pochodzi ze strony http://www.zlotylewpodkarpacki.pl/

Wśród zgłoszonych kandydatów jest Pan Pąprowicz Jan właściciel grupy „Eko-Karpaty który działa na terenie naszej gminy dlatego ośmielamy się prosić o głosowanie na „naszego” kandydata. Jest kandydatem w kategorii „Nauka”.

Głosować można bezpośrednio pod adresem:
http://www.zlotylewpodkarpacki.pl/index.php?sid=kandydaci&err=0