Dyrektor WORD pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o bezpłatne przekazanie w/w zestawu.

Sprzęt ten umożliwi nam właściwe oznakowanie miejsca działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na drogach.

 

„Zarząd oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach składają serdeczne podziękowanie Kierownictwu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za przekazanie Zestawu do oznakowania miejsca wypadku”.

 

Zestaw do oznakowania miejsca wypadku