W dniu 9 kwietnia 2013r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zostały przeprowadzone eliminacje gminne XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią i ratownictwem. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Glinika Polskiego, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Wrocanki, Tarnowca oraz gimnazjum z Łubna Szlacheckiego i Tarnowca.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 15 uczniów ze szkół podstawowych i 7 uczniów z gimnazjum.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:

  • Przewodniczący – st. bryg. Wiesław Latoszek
  • Sekretarz – mł. bryg. Ireneusz Zagórski
  • Członek – Wiktor Barański
  • Członek – Bartłomiej Smyka
  • Członek – Aleksander Radoń
  • Członek –Stanisław Cichoń

Inauguracji turnieju dokonał zastępca wójta Pan Piotr Sikora. Powitał  uczestników konkursu, opiekunów oraz jurorów w imieniu własnym, Wójta Gminy Tarnowiec, dyrektora GOK, pani dyrektor ZSP w Tarnowcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ręce Pani Urszuli Boratyn, dyrektora ZSP w Tarnowcu, pan Piotr Sikora złożył podziękowania za wieloletnią koordynację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, czym od lat zajmuje się mgr Stanisław Cichoń. Następnie przewodniczący zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej i części ustnej. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, gdzie czekał na nich druh Aleksander Radoń, który prezentował sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Przeprowadził również krótkie szkolenie na temat postępowania podczas akcji ratowniczych i systemów powiadamiania w razie zagrożenia.
Po prezentacji nastąpiło ogłoszenie wyników części pisemnej. Do części drugiej rozgrywek finałowych zakwalifikowało się po pięć osób z każdej grupy wiekowej.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

I grupa wiekowa - (szkoły podstawowe)

I miejsce Przemysław Sysoł – SP w Łajscach
II miejsce Marlena Łopatkiewicz – NSP w Nowym Gliniku
III miejsce Natalia Żebracka – NSP w Nowym Gliniku
IV miejsce Mateusz Białek – SP w Łajscach
V miejsce Aleksandra Augustyn – NSP w Gliniku Polskim

II grupa wiekowa - (gimnazja)


I miejsce Daniel Stryczniewicz – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim
II miejsce Albert Bochnia – Gimnazjum w Tarnowcu
III miejsce Szymon Bigos – Gimnazjum w Tarnowcu
IV miejsce Bartosz Madejski – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim
V miejsce Grzegorz Gierlasiński – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

W eliminacjach powiatowych Gminę Tarnowiec będą prezentowali następujący uczniowie:

I grupa wiekowa - Przemysław Sysoł – SP w Łajscach
II grupa wiekowa - Daniel Stryczniewicz – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

Są to uczniowie, którzy w swych grupach zajęli I miejsce już drugi rok z kolei.
Pan Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Tarnowiec, podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczył dyplomy oraz nagrody. Zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników. Następnie Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Nadmienić należy, że organizatorzy turnieju nie zapomnieli o poczęstunku dla młodzieży. Wyrazy wdzięczności należą się również Panom Jurorom oraz Opiekunom z poszczególnych szkół za doskonałe przygotowanie uczniów i samym uczestnikom za chęć nauki i zdrowe współzawodnictwo. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

Organizatorem turnieju były:

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – RP w Tarnowcu wraz z Wójtem Gminy Tarnowiec Bogusławem Wójcikiem, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. Nagrody i statuetki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Tarnowiec, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP-RP w Tarnowcu, Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu.
Koordynatorem turnieju tak jak w poprzednich latach był Stanisław Cichoń.

DSC0041a.jpgDSC0014.jpgDSC0015.jpgDSC0041.jpgDSC0042.jpgDSC0028.jpgDSC0007.jpgDSC0040.jpgDSC0002.jpgDSC0006.jpgDSC0004.jpgDSC0003.jpgDSC0043.jpgDSC0046a.jpgDSC0008a.jpgDSC0045.jpgDSC0035a.jpgDSC0025.jpgDSC0019.jpgDSC0005.jpgDSC0026.jpgDSC0020.jpgDSC0023.jpgDSC0011.jpgDSC0037.jpgDSC0035b.jpgDSC0035c.jpgDSC0031.jpgDSC0033.jpgDSC0009.jpgDSC0032.jpgDSC0013.jpgDSC0041b.jpgDSC0036.jpgDSC0039.jpgDSC0029.jpgDSC0017.jpgDSC0010.jpgDSC0024.jpgDSC0021.jpgDSC0038.jpgDSC0044.jpgDSC0008.jpgDSC0034.jpgDSC0018.jpgDSC0046.jpgDSC0030.jpgDSC0012.jpgDSC0016.jpgDSC0035.jpgDSC0027.jpgDSC0047.jpgDSC0022.jpg