Na pytania dotyczące rehabilitacji leczniczej odpowiada Agnieszka Kieca Starszy Inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa lekarskiego PT KRUS w Jaśle.

Jakie warunki są niezbędne do skorzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej?

Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Warunki niezbędne:

Osoby, które nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następujących warunków:

  1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  2. podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
  3. mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto ma pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą?

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą maja osoby dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Czy dzieci rolników mogą korzystać z turnusów rehabilitacyjnych?

Od 1993 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są z myślą o dzieciach urodzonych pomiędzy 1998 a 2006 r., których przynajmniej jedno zrodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS. Podstawę stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Druki wniosków dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS w I kw. danego roku. Turnusy trwają 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 134463018 lub 134464068 wew. 218.

Kto sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie turnusu rehabilitacyjnego?

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Rehabilitacja połączona jest z wakacyjnym wypoczynkiem.

Jak często rolnik może korzystać z rehabilitacji leczniczej?

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Z wyjątkiem osób, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osób mających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. W tym wypadku można przyznać świadczenie jakim jest rehabilitacja ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Czy warto korzystać z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez KRUS?

Poddanie się rehabilitacji jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt dojazdu do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej komunikacji kolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej (podstawa: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.). Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdują się w atrakcyjnych miejscowościach: Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Jedlec, Świnoujście, Teresin. Centra oferują pacjentom luksusową i profesjonalnie wyposażoną bazę zabiegową oraz całodobową opiekę medyczną. Rehabilitacja lecznicza obejmuje m.in. elektroterapię i światłolecznictwo, hydroterapię, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż podwodny, inhalacje, zawijania borowinowe, gimnastykę leczniczą indywidualną i grupową, saunę.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.