5 maja w niedzielne popołudnie, odbyła się w Tarnowcu niecodzienna uroczystość: „Spotkanie członkiń KGW – powiatu jasielskiego z Matką Bożą Zawierzenia” w Tarnowcu - „Przez Maryję do Jezusa”

O godzinie 14-tej, Ks. Kustosz Sanktuarium Jerzy Uchman, oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jaśle przywitali zgromadzone członkinie KGW – na placu starych kościołów przy zabytkowym Ołtarzu. Ks. Kustosz zapoznał obecnych z historią parafii i figury Matki Bożej. Następnie odprawiono Drogę Krzyżową, której trasa jest trudna, ale urokliwa. Modlitwy stacji drogi Krzyżowej bardzo pięknie odczytywały koleżanki z poszczególnych Kół z całego terenu. Po krótkim odpoczynku, wszyscy udaliśmy się do świątyni, gdzie. Odbyła się „Majówka” a następnie - Msza Święta, której głównym celebransem, był jasielski Dziekan Ks. Zbigniew Irzyk, w asyście Ks. Proboszcza z Łubna-Opacego i naszego Proboszcza, który wygłosił piękną homilię.

Całą "oprawę" Mszy Św. modlitwy, śpiewy wykonały nasze koleżanki, które też ofiarowały Matce Boże bukiet róż biało-czerwonych a także bukiecik niezapominajek i konwalii. Zespół „Potakowianki” wyśpiewał naszej Pani stare przedwojenne pieśni maryjne. Po Mszy Świętej zgromadziliśmy się przy Domu Pielgrzyma gdzie wszyscy mogli odpocząć, śpiewać, dzielić się wrażeniami i posilić się ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Koleżanki z Tarnowca oraz słodkościami, które przywiozły z sobą koleżanki z tarnowieckich Kół i z całego Powiatu.
W spotkaniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście Ks. Prałat Aleksander Radoń, Senator RP Pani Alicja Zając, Poseł RP Pan Bogdan Rzońca, nasz tarnowiecki Wójt Pan Bogusław Wójcik oraz zastępca Wójta Piotr Sikora. Przyjechała do nas również redaktor Polskiego Radia Rzeszów Pani Anna Leśniewska, która nagrywana z Koleżankami,wywiady na temat ich działalności w swoich Kołach.

Przy pięknej, majowej pogodzie spędziliśmy czas modlitwy i radości z tego niecodziennego spotkania. Wśród obecnych Koleżanek były i takie, które po raz pierwszy przybyły do Tarnowca a wszystkie Koleżanki były zauroczonej świątynią, Matką Bożą i Jej historią, otoczeniem Sanktuarium i obiecywały,że będą jeszcze tu powracać.

Organizatorami spotkania byli: Powiatowa Rada KGW w Jaśle, Ks. Kustosz Jerzy Uchman, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu tarnowieckiej Gminy wraz z Dyrektorem GOK.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego pięknego spotkania i tym, którzy w nim uczestniczyli wyrażam serdeczne podziękowanie.

Nie zapominajmy o naszych, pięknych tradycjach, o majowych śpiewach przy kapliczkach i przydrożnych Krzyżach, dbajmy o Nie. Przekazujmy młodym to co jest takie bliskie naszym sercom, to co stanowi tradycję naszych Ojców i wyraża cześć dla Matki Bożej i uwidacznia nasz patriotyzm.

Z pozdrowieniem
Maria Tomasik

DSCN9972.JPGDSCN9943.JPGDSCN9887.JPGDSCN9961.JPGDSCN9974.JPGDSCN9924.JPGDSCN9959.JPGDSCN9875.JPGDSCN9970.JPGDSCN9921.JPGDSCN9871.JPGDSCN9888.JPGDSCN9948.JPGDSCN9906.JPGDSCN9895.JPGDSCN9894.JPGDSCN9955.JPGDSCN9965.JPGDSCN9928.JPGDSCN9874.JPGDSCN9872.JPGDSCN9890.JPGDSCN9969.JPGDSCN9883.JPGDSCN9919.JPGDSCN9915.JPGDSCN9947.JPGDSCN9920.JPGDSCN9893.JPGDSCN9978.JPGDSCN9938.JPGDSCN9901.JPGDSCN9976.JPGDSCN9903.JPGDSCN9913.JPGDSCN9896.JPGDSCN9870.JPGDSCN9879.JPGDSCN9958.JPGDSCN9873.JPGDSCN9907.JPGDSCN9966.JPGDSCN9912.JPGDSCN9956.JPGDSCN9964.JPGDSCN9911.JPGDSCN9877.JPGDSCN9889.JPGDSCN9942.JPGDSCN9954.JPGDSCN9905.JPGDSCN9940.JPGDSCN9899.JPG