Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej otrzymała nowy samochód ratowniczo - gaśniczy zakupiony za kwotę 103 000 zł. Środki na zakup samochodu pochodziły ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 50 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 22 000 zł oraz ze środków własnych Gminy Tarnowiec - 31 000 zł.

2013-10-04 10.06.36.jpg2013-10-04 10.05.07.jpg2013-10-04 10.04.56.jpg2013-10-04 10.05.56.jpg2013-10-04 10.06.06.jpg2013-10-04 10.05.11.jpg2013-10-04 10.07.04.jpg2013-10-04 10.07.08.jpg2013-10-04 10.04.23.jpg2013-10-04 10.06.39.jpg2013-10-04 10.02.13.jpg2013-10-04 10.05.34.jpg