W dniu 3 grudnia 2013 od godz. 15.15 na terenie gminy Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa zostały przeprowadzone niezapowiedziane ćwiczenia dla jednostek OSP naszej Gminy. Celem ćwiczeń było sprawdzenie strażaków pod kątem szybkości alarmowania i dojazdu do miejsca zdarzenia jak również sprawdzenie sprzętu, wyszkolenia i wiedzy praktycznej strażaków oraz przegląd umundurowania i uzbrojenia osobistego.

Do pozorowanego zdarzenia doszło na terenie Zakładu Masarni w Dobrucowej. Zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru pomieszczeń szatni, wyniesienie z zadymionego pomieszczenia osoby poszkodowanej i udzielenie jej pierwszej pomocy. Strażacy musieli wykonać dwa punkty czerpania wody na rzece Jasiołce celem przepompowywania i dowożenia wody do pożaru. Kolejny epizod dotyczył poszukiwania zaginionego dziecka, które oddaliło się w stronę lasu. Kilkunastu strażaków zostało zaangażowanych do akcji poszukiwawczej, która zakończyła się odnalezieniem dziecka w niedługim czasie. Dodatkowym utrudnieniem było przeprowadzenie ćwiczeń między dniem a zmierzchem. Strażacy dostali dodatkowe zadanie polegające na oświetleniu całego terenu akcji. W ćwiczeniach udział brało 10 jednostek OSP z terenu naszej gminy. W ćwiczeniach udział brał również podnośnik z JRG PSP w Jaśle, którego zadaniem było gaszenie pożaru dachu budynku masarni.

Ćwiczenia pokazały duże zaangażowanie, wyszkolenie i mobilność strażaków gminy Tarnowiec. Cel ćwiczeń został osiągnięty. Ćwiczenia zorganizował i przeprowadził Komendant Gminny OSP Jarosław Lula. Wśród obserwatorów a zarazem oceniających byli Z-ca Wójta Piotr Sikora, Prezes ZGO ZOSP RP Gminy Tarnowiec Wiktor Barański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bartek Smyka.

Zarząd OG OSP RP w Tarnowcu składa serdeczne podziękowania dla właścicieli Zakładu Masarni w Dobrucowej: Mateuszowi i Małgorzacie Hap oraz Monice Polak za udostępnienie terenu i pomieszczeń zakładu w celu przeprowadzenia ćwiczeń.

DSC04010.JPGDSC04006.JPGDSC03837.JPGDSC03935.JPGDSC03890.JPGDSC03813.JPGDSC03848.JPGDSC03868.JPGDSC03838.JPGDSC03805.JPGDSC03834.JPGDSC03878.JPGDSC03944.JPGDSC03983.JPGDSC03859.JPGDSC03923.JPGDSC03869.JPGDSC03832.JPGDSC03985.JPGDSC03843.JPGDSC03873.JPGDSC03928.JPGDSC03820.JPGDSC03877.JPGDSC03895.JPGDSC03940.JPGDSC03882.JPGDSC03929.JPGDSC03948.JPGDSC03937.JPGDSC03960.JPGDSC03824.JPGDSC03953.JPGDSC03913.JPGDSC03905.JPGDSC03851.JPGDSC03901.JPGDSC03829.JPGDSC03955.JPGDSC03897.JPGDSC04013.JPGDSC03866.JPGDSC03936.JPGDSC03932.JPG