Zmarł najstarszy mieszkaniec Gminy Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik