KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.

W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. informuję, że przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: komitety wyborcze organizacji, komitety wyborcze wyborców, będzie się odbywać w siedzibie Komisarza Wyborczego - Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 401,404,418, codziennie w dni robocze, w dniu 27 sierpnia 2014 r. (środa) od godz. 12:00 do godz. 15:30, a od 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) do 8 września 2014 r. (poniedziałek-ostatni dzień przyjmowania zawiadomień) od godz. 7:30 do godz. 15:30, dodatkowo w dniu 6 września 2014 r. (sobota) od godz. 8:00 do godz. 12:00.

Komisarz Wyborczy w Krośnie|
Arkadiusz Trojanowski