W dniu 9 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia, listy gratulacyjne, kwiaty oraz skromne upominki wręczali: Bogusław Wójcik - Wójt Gminy Tarnowiec oraz Tadeusz Śmietana - Przewodniczący Rady Gminy w Tarnowcu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Tarnowcu. Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie oraz otrzymali obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Zawierzenia wraz z życzeniami i błogosławieństwem od ks. proboszcza Jerzego Uchmana.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad oraz wspaniały tort. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie kapeli ludowej „Tarnowcoki” Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu Zespołu.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznano Państwu:

{jb_brownbox}Lucynie i Tadeuszowi Kmiecikom
Danucie i Władysławowi Betlejom
Jadwidze i Jerzemu Lulom
Barbarze i Stanisławowi Żebrackim
Zenonie i Zygmuntowi Chochołkom
Genowefie i Stanisławowi Brąglom
Emilii i Feliksowi Chochołkom
Michalinie i Stanisławowi Ciepielom
Zofii i Józefowi Stysiom
Józefie i Józefowi Żebrackim
Irenie i Wawrzyńcowi Soboniom
Marii i Stanisławowi Sanockim
Stanisławie i Stanisławowi Gałuszkom
Janinie i Edmundowi Warzechom
Czesławie i Stanisławowi Wiśniowskim
Czesławie i Stanisławowi Forystkom
Eugenii i Adolfowi Kobakom
Krystynie i Zbigniewowi Rogoszom
Józefie i Władysławowi Bigosom
Kazimierze i Dzienisławowi Salamonom
Krystynie i Pawłowi Kostrząbom
Stanisławie i Ferdynandowi Ochałom
Józefie i Stanisławowi Wietechom{/jb_brownbox}

Drodzy Jubilaci!

Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych gminy Tarnowiec, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, szczęściu oraz wzajemnej życzliwości.

Życzymy Wam, Złoci Jubilaci, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

DSC09270.JPGDSC09158.JPGDSC09199.JPGDSC09310.JPGDSC09216.JPGDSC09219.JPGDSC09276.JPGDSC09229.JPGDSC09329.JPGDSC09195.JPGDSC09381.JPGDSC09208.JPGDSC09173.JPGDSC09142.JPGDSC09368.JPGDSC09206.JPGDSC09243.JPGDSC09252.JPGDSC09284.JPGDSC09287.JPGDSC09214.JPGDSC09212.JPGDSC09258.JPGDSC09404.JPGDSC09153.JPGDSC09375.JPGDSC09422.JPGDSC09233.JPGDSC09303.JPGDSC09192.JPGDSC09333.JPGDSC09273.JPGDSC09241.JPGDSC09205.JPGDSC09238.JPGDSC09148.JPGDSC09266.JPGDSC09257.JPGDSC09312.JPGDSC09295.JPGDSC09299.JPGDSC09307.JPGDSC09268.JPGDSC09209.JPGDSC09189.JPGDSC09203.JPGDSC09234.JPGDSC09184.JPGDSC09346.JPGDSC09165.JPGDSC09291.JPGDSC09262.JPGDSC09261.JPGDSC09168.JPGDSC09242.JPGDSC09332.JPGDSC09264.JPGDSC09226.JPGDSC09409.JPGDSC09325.JPGDSC09240.JPGDSC09277.JPGDSC09408.JPGDSC09330.JPGDSC09215.JPGDSC09344.JPGDSC09324.JPGDSC09232.JPGDSC09201.JPGDSC09228.JPGDSC09222.JPGDSC09315.JPGDSC09217.JPGDSC09155.JPGDSC09244.JPGDSC09407.JPGDSC09249.JPGDSC09248.JPGDSC09223.JPGDSC09182.JPGDSC09154.JPGDSC09256.JPGDSC09355.JPGDSC09321.JPGDSC09255.JPGDSC09254.JPGDSC09317.JPGDSC09360.JPGDSC09367.JPGDSC09335.JPGDSC09424.JPGDSC09174.JPGDSC09197.JPGDSC09211.JPGDSC09289.JPGDSC09237.JPGDSC09342.JPGDSC09181.JPGDSC09162.JPGDSC09388.JPGDSC09183.JPG