OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Tarnowiec

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Wójt Gminy Tarnowiec serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

  1. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  2. Przedmiot konsultacji: Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  3. Termin konsultacji: od 29 października 2014 r. do 6 listopada 2014 r. do godz. 11:00.
  4. Forma konsultacji: wyrażenia pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, złożonym osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu lub przesłaniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  5. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec.