Niedziela 10 września w Tarnowcu była miejscem IV konferencji sołtysów i środowisk wiejskich oraz dożynek w Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej Które to ustanowione zostało przez biskupa Kazimierza Górnego jako Sanktuarium zawierzenia rolników i środowisk wiejskich. Z tej to racji już po raz czwarty zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego w/w Konferencja z udziałem 130 osób oraz dożynki organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie i Diecezjalnego Duszpasterza rolników. W tym roku tematyka konferencji składała się z trzech zagadnień: pierwsza przedpołudniowa część to prezentacja Pani prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marii Fajger na tematy dotyczące działań Agencji, drugi temat to możliwości pozyskiwania dotacji w ramach programów PROW - przedstawił z-ca dyrektora departamentu pan Paweł Stokłosa, Prezentację „Programu hodowli bydła w województwie podkarpackim” pan Piotr Kędrek - Dyr. Departamentu rolnictwa i geodezji w Urzędzie Marszałkowskim tematy te wzbudziły spore zainteresowanie uczestników gdyż dotyczyły aktualnie podejmowane działania na terenie naszego województwa

W konferencji udział wzięli: rolnicy, sołtysi, członkinie KGW, przedsiębiorcy branży rolno spożywczej, oraz zaproszeni goście. Po prezentacjach uczestnicy konferencji wzięli udział we mszy dożynkowej w czasie której poświęcono 17 piękne wieńce poczty wieńcowe otrzymały pamiątkowe statuetki, w mszy wzięło udział około 5-ciu tysięcy wiernych.

Po mszy uczestnicy wysłuchali występu zespołu z Mszany k. Dukli prowadzonego przez prowadzonego przez Panią Ewę Kaczmarską - Więckowską sołtyskę tej wsi zarazem prezeska Koła Sołtysów powiatu krośnieńskiego. Trzeba tez wspomnieć o obfitym poczęstunku przygotowanym przez Panie z KGW całej parafii, oraz zafundowanego przez Urząd Marszałkowski gulaszu z wołowiny.

Po mszy uczestnicy konferencji dyskutowali na tematy dotyczące wsi i rolnictwa oraz wypracowali wnioski pokonferencyjne które przekazane zostaną instytucji których dotyczą.

Konferencję i dożynki wspomógł finansowo sponsor strategiczny firma „GAZ SYSTEM” za co składamy serdeczne podziękowania prezesowi Tomaszowi Stępniowi i dyrektorowi Oddziału Tarnów Krystianowi Liszce oraz Michałowi Habratowi.

Dziękujemy Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, szczególnie marszałkowi Władysławowi Ortylowi, wicemarszałkowi Lucjanowi Kuzniarowi, i dyrektorowi Piotrowi Kędrkowi

Dziękujemy Bankowi BGŻ BNP Paribas, szczególnie Panu Tadeuszowi Wójcikowi. Podziękowania składam Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez prezesa Pana Mariusza Bednarza.

Za wsparcie dziękuję firmie Polska Grupa Energetyczna Obrót, pani dyrektor Marlenie Skrzydłowskiej Januszowi Magoniowi.

Podziękowania składam wójtowi gminy Panu Janowi Czubikowi za piękne i praktyczne pamiątki.

Dziękuję Pani Prezes Stowarzyszenia Winiarzy Jasielskich Barbarze Czajce za przekazanie do degustacji wina produkowane przez winiarzy naszegopowiatu.

W słodycze zaopatrzył nas „Agrohurt” Rzeszów, dziękujemy

Organizatorami uroczystości jest: Parafia Tarnowiec, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Gminny Ośrodek Kultury.

Patronat sprawują: Władysław Ortyl – Marszałek województwa podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta jasielski, Ireneusz Niewiarowski – Prezes krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Sponsor strategiczny:

Gaz System

Konferencja, dożynki, odpust w Tarnowcu