Siderno (Włochy), Barcelos (Portugalia), Sebes (Rumunia), Tarnowiec (Polska) biorą udział w projekcie "Arising citizenship: a tighter - knit europe" w ramach programu "Europa dla obywateli". Jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nie nastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program "Europa dla Obywateli" ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej o historii i integracji europejskiej oraz pomoc w lepszym zrozumieniu polityki unijnej i jej wpływie na codzienne życie obywateli. Jednym z działań projektu była wizyta studyjna przedstawicieli delegacji Barcelos (Portugalia), Sebes (Rumunia), Tarnowiec (Polska) w Siderno we Włoszech. Podczas pobytu uczestnicy wzięli udział w konferencjach, spotkaniach z władzami samorządowymi, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nauczycielami, uczniami szkół średnich i studentami miejscowej uczelni.

Na zakończenie pobytu w urzędzie miasta Siderno został uroczyście podpisany akt o wymianie partnerskiej i współpracy pomiędzy samorządami Siderno, Barcelos, Sebes oraz Tarnowiec.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

DSC_0619.jpgcertyfikat.jpgDSC_0526.jpg32147955_1646267362146981_8991591395126935552_n.jpg