Przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w konferencji pt. "Wiejska Polska" na Centralnych Targach Rolniczych, która miła miejsce 1 lutego 2019 roku w Nadarzynie. Konferencję zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, a wzięli w niej udział sołtysi z całego kraju, a także rolnicy, doradcy rolni oraz samorządowcy.

Podczas tej konferencji nastąpiło oficjalne ogłoszenie i wręczenie nagród laureatom II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.

Konkurs był adresowany do wszystkich sołectw, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 Uczestnikiem konkursu było również sołectwo z Gąsówki, które zajęło 1-sze miejsce wśród inicjatyw wojewódzkich na podstawie zaprezentowanego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Gąsówce". Sołtys wsi Gąsówka pani Krystyna Lawera i pani Stefania Garbacik odebrały z rąk pana Ireneusza Niewiarowskiego dyplom, upominki oraz nagrodę finansową w kwocie 1 000 zł.

Sołectwu z Gąsówki serdecznie gratulujemy.

Zdjęcie nr 5.JPGZdjęcie nr 1.JPG78.jpgZdjęcie nr 4.JPG59.jpgZdjęcie nr 3.JPG60.jpg61.jpg62.jpgZdjęcie nr 2.JPG58.jpg