W dniu 8 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Stulecia OSP w Gliniku Polskim oraz poświęcenia i otwarcia nowo wybudowanej remizy.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę Jana Szyszkę nastąpiło wciągnięcie flagi związkowej i odegranie Hymnu Związku. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tarnowiec Krzysztof Szajnicki, który złożył gratulacje i życzenia dla działaczy związanych z OSP oraz strażaków. Pani Ewa Lehwar sekretarz OSP w Gliniku Polskim pokrótce przedstawiła zarys swojej jednostki, po zakończeniu przemówienia Druh Wiceprezes Zarządu Głównego OSP PR Janusz Konieczny dokonał dekoracji sztandaru OSP w Gliniku Polskim Złotym Znakiem Związku przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszą część uroczystości zakończyło wręczenie medali i odznaczeń. Odznaczeni zostali:

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego OSP RP Złotym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”  odznaczeni zostali:

1. Szajnicki Krzysztof
2. Wójcik Bogusław
3. Biernacka Bogusława
4. Goleń Tadeusz
5. Kłodowski Janusz
6. Lehwar Ewa
7. Lehwar Adam
8. Myśliwiec Karol
9. Wiktorski Krzysztof
10. Polak Edmund
11. Betlej Marian

Odznaczenia wyróżnionym wręczył Druh W -ce Prezes Zarządu Głównego Związku OSP PR Janusza Koniecznego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Srebrnym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali:

1. Klocek Adam
2. Kobak Bogdan
3. Kobak Zofia
4. Nowak Jan
5. Rosół Józef
6. Wiśniowski Tomasz
7. Ks. Proboszcz Dołoszycki Jan
8. Muzyka Jan
9. Lis Janusz

Odznaczenia wyróżnionym wręczył druh Tadeusz Sieniawski - Dyrektor Biura Terenowego  arządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krośnie.


Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Brązowym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali:

1.Kobak Marek
2.Nowak Tomasz
3.Betlej Bartosz

Odznaczenia wyróżnionym wręczył  Pan Bogdan Zięba – Zastępcę Komendanta Państwowej Powiatowej straży Pożarnej w Jaśle.

Druga część uroczystości rozpoczęła się przemarszem do kościoła parafialnego w Gliniku Polskim gdzie odbyła się Msza Święta. Następnie nastąpiła bardzo ważna i długo oczekiwana chwila dla strażaków i społeczności Glinika Polskiego - poświęcenie nowego budynku remizy. Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, organizatorzy zaprosili zgromadzonych gości do sali domu ludowego na poczęstunek.

glinik_osp__101_0286.jpgglinik_osp__101_0237.jpgglinik_osp__101_0275.jpgglinik_osp__101_0263.jpgglinik_osp__101_0250.jpgglinik_osp__101_0256.jpgglinik_osp__101_0283.jpgglinik_osp__101_0268.jpgglinik_osp__101_0262.jpgglinik_osp__101_0281.jpgglinik_osp__101_0232.jpgglinik_osp__101_0259.jpgglinik_osp__101_0276.jpgglinik_osp__101_0280.jpgglinik_osp__101_0265.jpgglinik_osp__101_0235.jpgglinik_osp__101_0253.jpgglinik_osp__101_0238.jpgglinik_osp__101_0290.jpgglinik_osp__101_0284.jpgglinik_osp__101_0239.jpgglinik_osp__101_0223.jpgglinik_osp__101_0236.jpgglinik_osp__101_0278.jpgglinik_osp__101_0269.jpgglinik_osp__101_0272.jpgglinik_osp__101_0261.jpgglinik_osp__101_0267.jpgglinik_osp__101_0245.jpgglinik_osp__101_0288.jpgglinik_osp__101_0292.jpgglinik_osp__101_0230.jpgglinik_osp__101_0233.jpgglinik_osp__101_0240.jpgglinik_osp__101_0251.jpgglinik_osp__101_0252.jpgglinik_osp__101_0271.jpgglinik_osp__101_0249.jpgglinik_osp__101_0220.jpgglinik_osp__101_0225.jpgglinik_osp__101_0279.jpgglinik_osp__101_0255.jpgglinik_osp__101_0242.jpgglinik_osp__101_0287.jpgglinik_osp__101_0258.jpgglinik_osp__101_0260.jpgglinik_osp__101_0248.jpgglinik_osp__101_0226.jpgglinik_osp__101_0291.jpgglinik_osp__101_0241.jpgglinik_osp__101_0293.jpgglinik_osp__101_0270.jpgglinik_osp__101_0273.jpgglinik_osp__101_0285.jpgglinik_osp__101_0243.jpgglinik_osp__101_0246.jpgglinik_osp__101_0229.jpgglinik_osp__101_0228.jpgglinik_osp__101_0282.jpgglinik_osp__101_0231.jpgglinik_osp__101_0247.jpgglinik_osp__101_0264.jpg