OGŁOSZENIE drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 697 zlokalizowanej w miejscowości Łajsce w ilości 9 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 13,57 m3, cena wywoławcza wynosi 900,00zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10:45.