W dniu 29 października przedstawiciele Gminy Tarnowiec przekazali wykonawcy teren pod przebudowę drogi gminnej nr 113752R Wrocanka – Potakówka. Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca prac Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. z Jasła zrealizuję zadanie za kwotę 1 259 567,31 zł., w terminie do dnia 15 lipca 2020 roku.

Na zadanie Gmina Tarnowiec uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%. Uwzględniając wartość po przetargową, daje to kwotę 1 007 654,00 zł.

Zakres zadania obejmuje odbudowę, przebudowę i oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z odcinkowym ich zakolektorowaniem, przebudowę zajadów indywidualnych, przebudowę skrzyżowań publicznych, wymiana części przepustów. Zlikwidowane zostaną w nawierzchni przełomy a sama nawierzchnia zostanie wzmocniona poprzez ułożenie siatki z włókna szklanego. Droga na długości ponad 1,50 km będzie posiadała nawierzchnię o szerokości minimum 5,0m.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w tym roku zostaną wykonane prace związane z likwidacją przełomów a większość prac planowana jest na rok 2020.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania podczas wykonywanych prac.

IMG_20191029_121445.jpg1mapa.jpgIMG_20191029_121546.jpgIMG_20191029_121303.jpgIMG_20191029_121301.jpgIMG_20191029_121626.jpgIMG_20191029_121450.jpg