Urząd Gminy informuje, że Gmina Tarnowiec odkupiła od dotychczasowego właściciela Dwór Pilińskich w Tarnowcu, który planuje wyremontować i przeznaczyć pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Środki na remont i wyposażenie planuje pozyskać składając wniosek do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizm Finansowy Norweski.

W związku z tym przedsięwzięciem Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia badania wśród mieszkańców losowo wybranych domostw w 8 sołectwach: Czeluśnica, Dobrucowa, Gliniczek, Nowy Glinik, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz i Wrocanka.

Badanie posłuży opracowaniu oferty kulturalnej spełniającej oczekiwania mieszkańców Gminy Tarnowiec.

Ankieterzy odwiedzą Państwa w dniach od 10 do 23 lutego.

Uprzejmie prosimy o przyjazne przyjęcie ankieterów, udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe i poprzez to pomoc w pozyskanie środków na przywrócenie świetności Dworowi w Tarnowcu.

Dwór w Tarnowcu - Badanie wśród mieszkańców