Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowcu organizuje kolejną uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubileusz Złotych Godów będzie dotyczył par, które są zameldowane na terenie Gminy Tarnowiec i brały ślub cywilny w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego w latach 1969-1970.
Jubilaci, którzy brali ślub cywilny w innym urzędzie niż Tarnowiec, a chcą otrzymać medale, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w Tarnowcu -
nr tel. 13 44 369 17 lub 13 44 369 15.

Bardzo serdecznie zapraszamy zainteresowane pary do zgłaszania się i wzięcia udziału
w uroczystości.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 marca 2020 roku.

Jubileusz Złotych Godów