Zarząd PGZK-Jasiel Sp. z o.o., informuje iż w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych, komunikacja autobusowa od 16.03 do 25.03 wykonywana będzie jak w ferie i wakacje tzn. nie będę wykonywane kursy z oznaczeniem „S".

W związku z dynamiczną sytuacją nie wykluczone będą dalsze ograniczenia w kursowaniu autobusów o czym będziemy informować na bieżąco w odrębnych pismach. Licząc na zrozumienie.