Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2012r. (tj. piątek) o godz. 13:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

  • Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Ustalenie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2012 rok.
  • Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana