Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2012r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2012 rok,
b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.: ,,Jasielska strefa usług publicznych”,
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Druk Nr 42),
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Druk Nr 43).
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana