INFORMACJA

Uprzejmie informuję,  że w dniu 28 grudnia 2007r. (piątek) o godzinie 13:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. 2. Ustalenie porządku obrad.
  3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  7.     - zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
  8. 7 . Przyjęcie planu Pracy Rady Gminy na 2008 rok.
  9. 8. Wolne wnioski i zapytania.
  10. 9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2007-12-18

Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana