Uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na XXXII, XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana