Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2013r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok,
  3. stawek podatku od nieruchomości,
  4. stawek podatku od środków transportowych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.                    

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana