Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się VII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy,
  2. likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach,
  3. likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu,
  4. likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu,
  5. określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów,
  6. dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków,
  7. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec,
  8. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec,
  9. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I.
 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala