INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14.00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Prządek obrad sesji :

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie  porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2007 rok.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. 1) zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego,
 2. 2) budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
 3. 3) zaciągnięcia kredytu  długoterminowego,
 4. 4) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 5. 5) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
 6. 6) ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 1. 7.  Wolne wnioski i zapytania.
 2. 8.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec,  2008-02-28        

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana