Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2016r. (tj. czwartek) o godz. 13:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XVI Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowiec projektu pn. ,,Cyfrowy Związek Gmin’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
  3. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok,
  4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala