Uprzejmie informuję, że w dniu 15 stycznia 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLII Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
    2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
    3. wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala