Uprzejmie informuję, że w dniu 08 kwietnia 2009r. (środa) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Tarnowiec.

5. Wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie propozycji kandydata na funkcję zarządcy komisarycznego do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta. 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana