Uprzejmie informuję, że w dniu 02 listopada 2009r. (tj. poniedziałek) o godz. 1400 , w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek obrad sesji Rady Gminy :

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
  2. b) stawek podatku od nieruchomości,
  3. c) stawek podatku od środków transportowych,
  4. d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  5. e) sprzedaży nieruchomości,
  6. f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec dotycząca przebiegu inwestycji remontowych na terenie gminy.
 7. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 8. Informacja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na temat ubezpieczeń budynków w gospodarstwie rolnym, pojazdów oraz upraw i zwierząt.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana