Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2010r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  2. b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
  3. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Podsumowanie 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Gminie Tarnowiec.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana