Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2010r. (tj. środa) o godz. 11:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się I SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Tadeusz Śmietana
Przewodniczący Rady
w kadencji 2006-2010