Uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się IV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku,
c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
d) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim,
e) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej we Wrocance,
f) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach,
g) ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011,
h) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec,
i) zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
j) nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
k) rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana