Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2011r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
  2. b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego z ostatniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana