Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2011r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
  2. b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
  3. c) wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 6. Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2011 roku.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana