Środki dla Gminy Tarnowiec w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Gmina Tarnowiec uchwałą Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymała kwotę 1 376 259,00 zł. Środki Gmina Tarnowiec przeznaczyła w całości na wsparcie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

  • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 387/4, 385/2, 386/4, 386/3 i 390 w m. Tarnowiec.
  • Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzeniu stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego w Czeluśnicy gm. Tarnowiec" w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
  • Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka ) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu.

UG Tarnowiec