OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
NA TERENIE GMINY TARNOWIEC W 2017 R.

Na podstawie art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.  176 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 r.