Tradycją  już sie stało organizowanie każdego roku Międzynarodowej Rodzinnej Olimpiady Tenisa Stołowego. W tym roku będzie ona organizowana już po raz ósmy w dniu 06,12,2008r. w Regionalnym Centrum Sportowo Widowiskowym w Rzeszowie ul  Podpromie 10. Od wielu lat jej nadrzędnym celem jest promocja aktywnego wypoczynku całych rodzin uczestniczących  w rozgrywkach tenisa stołowego oraz popularyzacja tej dziedziny sportu  wśród licznej rzeszy społeczeństwa nnaszego województwa.
 
Prezes  Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia
       Kultury Fizycznej w Rzeszowie
          mgr mieczysław Doskocz

 

Image
Image