Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2010 r. ''Młodzież zapobiega pożarom''

W dniu 09.02.2010r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu  przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z  Czeluśnicy, Glinika Polskiego, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Tarnowca, Wrocanki, oraz gimnazjum z  Łubna Szlacheckiego i Tarnowca.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 27 osób.
Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała trzyosobowa komisja w składzie:
Przewodniczący – st. kpt. Piotr Surmacz
Sekretarz – st. kpt. Ireneusz Michalik
Członek – mgr Stanisław Cichoń

Przed rozpoczęciem turnieju pani dyrektor mgr Ewa Żebracka powitała uczestników turnieju, opiekunów oraz jurorów. Następnie przewodniczący zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji przy obliczaniu wyników testów i pytań dodatkowych w turnieju ustnym. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.
Po zakończeniu i poprawieniu testów pięć osób z młodszej grupy wiekowej i trzy osoby ze starszej grupy wiekowej przystąpiło do rozgrywek finałowych - dogrywka ustna. Po dogrywce wytypowano czołowe miejsca w następujących grupach wiekowych.

I grupa wiekowa - (szkoły podstawowe )
1. I miejsce Mateusz Jedziniak – SP we Wrocance
2. II miejsce Sebastian Twaróg – SP we Wrocance
3. III miejsce Paweł Sajdak – SP w Łubnie Szlacheckim
4. IV miejsce Piotr Kozicki  – SP w Czeluśnicy
5. V miejsce Patryk Dadej – SP we Wrocance

II grupa wiekowa - (gimnazja)

1. I miejsce Paulina Bielamowicz – Gimnazjum w Tarnowcu
2. II miejsce Paweł Lawera – Gimnazjum w Tarnowcu
3. III miejsce Przemysław Radoń – Gimnazjum w Tarnowcu

Do eliminacji powiatowych, zakwalifikowali się:
I grupa wiekowa - Mateusz Jedziniak – SP we Wrocance
II grupa wiekowa - Paulina Bielamowicz – Gimnazjum w Tarnowcu
Są to uczniowie, którzy w swych grupach zajęli I miejsce.
Pani dyrektor Ewa Żebracka podziękowała i pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom wręczyła dyplomy oraz nagrody ufundowane przez gminę Tarnowiec i ZOSP RP w Tarnowcu, zaś pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Na zakończenie turnieju st. kpt. Piotr Surmacz pogratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom. Zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników oraz dużą frekwencję, która świadczy o dogłębnym zrozumieniu problematyki, służącej popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nadmienić należy, że organizatorzy turnieju nie zapomnieli o poczęstunku dla młodzieży. Dziękuję również Panom Jurorom oraz Opiekunom z poszczególnych szkół za doskonałe przygotowanie uczniów i samym uczestnikom za chęć nauki i zdrowe współzawodnictwo. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.
 
Współorganizator turnieju:  mgr Stanisław Cichoń
 
ppoz_013.jpgppoz_012.jpgppoz_006.jpgppoz_021.jpgppoz_003.jpgppoz_015.jpgppoz_029.jpgppoz_027.jpgppoz_017.jpgppoz_025.jpgppoz_018.jpgppoz_019.jpgppoz_009.jpgppoz_007.jpgppoz_016.jpgppoz_024.jpgppoz_005.jpgppoz_020.jpgppoz_028.jpgppoz_010.jpgppoz_008.jpgppoz_004.jpgppoz_002.jpgppoz_014.jpgppoz_023.jpgppoz_026.jpgppoz_001.jpgppoz_011.jpgppoz_022.jpg