Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

Informujemy, że w ramach złożonego przez Gminę Tarnowiec wniosku o zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2009 udało się pozyskać środki finansowe na remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim. Remont w/w obiektu polegać będzie na wymianie istniejącej drewnianej stolarki okiennej na nowe okna PCV wraz z wymianą zużytych obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych.

Wniosek przedłożony został w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pozyskane środki w kwocie 164 412 złotych pokryją 50% kosztów niniejszego zadania.